Délvidéki Civil Szervezetek

Civil szervezetek

Zentai Vöröskereszt – Zenta

 2014. június 06., péntek

zv-150x150

A zentai Vöröskereszt 1882-ben alakult meg és azóta folyamatosan működik. Társadalmi jelentősége főleg a háború és rendkívüli állapotok idején növekszik meg, de sajnos ezek mindig is állandó jellegűek voltak. Így a Vöröskereszt mindig fontos szerepet töltött be a bajbajutottak megsegítésénél vagy az elsősegélynyújtásnál. Az idő múlásával tevékenységi területe állandóan bővült. Jelenleg legfontosabb működési területei:

 • Véradás az elmúlt 3 évben benne voltunk az első 3 leghumánusabb közösségben, Szerbiában
 • Egészségvédelmi feladatok
 • Elsősegély tanfolyamok
 • Kereső szolgálat (eltűnt gyermekek)
 • Egészséges életmódra nevelés. Az iskolás kortól kezdve  kifejtett tevékenység, pozitívan befolyásolja a gyermekek erkölcsi magatartásának fejlődését a saját és mások egészségéhez való viszonyulást, a tolerancia és a szolidaritás elfogadását, az idősek megbecsülését és multikulturalizmus fejlődését.
 • Szociális védelmi feladatok

Zentai Eszperantó Egyesület – Zenta

 2014. június 06., péntek

Zentán 1926-ban alakult meg az eszperantó egyesület, „Amika Rondo Esperantista” néven. Elnöke akkor dr. Répási Ferdinánd, titkára Farkas Baráti György volt. Az egyesület, bár változó létszámmal, azóta is igen aktív, a civil életben folyamatosan részt vesz.Tevékenységek:

 • Az egyesület pályázatot írt ki Andruskó Károly zentai képzőművész emlékére.
 • Folyamatos részvétel, rögtönzött nyelviskola és előadások a Zentai Nyári Ifjúsági Napok keretében.
 • Zöld Baráti Napok című rendezvénysorozat, valamint rendhagyó kiállítás „Mindennapi Bábel” címmel.
 • „Emberek vagyunk” elnevezésű irodalmi és képzőművészeti pályázat az eszperantó nyelvet megalkotó Lazaro Ludoviko Zamenhof születésének 150. évfordulója alkalmából.
 • Székely Tibor emléknap.

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet – Zenta

 2014. június 06., péntek

vmmi

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet létrehozása azoknak az új igényeknek a jelentkezését jelzi, amelyek immár a délvidéki magyar szellemi élet teljessé tételét szorgalmazzák, és új minőséget jelentenek a szellemiség alakulásában és autonómmá válásában. A teljesség igényében jelölhetjük meg azt az új minőséget, amelynek célja a nemzeti közösségünket már átfogó, a legtöbb esetben mozgalmi jellegű, kulturális szerveződésekkel és ernyőszervezeteikkel közösen a kultúra és a tudományosság minden olyan területén, ahol a közeljövőben nincs esély kizárólag magyar érdekeltségű intézmények létrehozására (könyvtárak, múzeumok, levéltárak, műemlékvédelem), felvállalni ennek a munkának az irányítását, segítését az egész Délvidékre kiterjedő közművelődési tanácsadással és szolgáltatásrendszerrel.
Az intézet létrehozása szorosan kapcsolódik a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának, a Határon Túli Magyarok Hivatalának, valamint a Magyar Művelődési Intézetnek a MÁÉRT Kulturális Szakbizottsága 2005. májusi ülésén történt közös előterjesztéséhez, melynek középpontjában a Kárpát-medence minden régiójában (esetenként szubrégiókban) felállítandó kisebbségi magyar művelődési intézetek állnak, és amelyeket a többségi állam és Magyarország közösen tartanának fönn. A hálózatban működő művelődési intézetek – mint módszertani, kulturális szolgáltató központok – alkalmasak lennének képzési feladatok elvégzésére, segédanyagok elkészíttetésére, információfogadó és -terjesztő funkció betöltésére, pályázati bázisként való működésre stb. Közvetlen magyarországi partnerük a Magyar Művelődési Intézet.Az Intézet általános feladatai:
Délvidéki magyar könyv-, kép- és levéltári gyűjtemény, ún. dokumentációs központ kialakítása (Bibliotheca Hungarica). Országos információs adatbank működtetése. Szakmai információk gyűjtése, közérdekű felhasználásának elősegítése. Magyar közművelődési információs hálózat működtetése. A kulturális értékek társadalmi hatásának, a művelődési intézmények változásának vizsgálata. A művelődő közösségek tevékenységének elemzése, ezek fejlődését szolgáló kísérletek végzése. Közművelődési szakemberek képzése és továbbképzése. Kulturális közösségfejlesztő, településfejlesztő tevékenységek elősegítése. A Délvidéki művelődési portál gondozása; a feladatkörébe tartozó területeken anyaországi és nemzetközi kapcsolatok ápolása.

Szabadidő-szervezők Egyesülete – Bácskossuthfalva

 2014. június 06., péntek

 

ssze

Mivel foglalkozunk?
Szabadidős rendezvények szervezésével, melyek példaként szolgálhatnak mindazoknak, akik szeretnének hasonló tevékenységet folytatni, tréningek szervezésével, szakmai anyagok publikálásával, egyesületünk tagságának folyamatos továbbképzésével.

Rizling Szőlészek és Gyümölcsészek Egyesülete – Bácskossuthfalva

 2014. június 06., péntek
rizling
A Vajdaságban az első ilyen típusú civil szervezet. Alakulásuk óta több ezer szőlőoltványt és több száz gyümölcsfát ültettek el a falu területén. Rendszeresen szerveznek szakelőadásokat és kirándulást híres bortermő vidékekre. A pálinkakészítés területén is igen szép eredményeket jegyeznek. Számos versenyen díjazták a finomabbnál finomabb gyümölcsökből készített italt, ezek: barack, birs, meggy, cseresznye, körte, szilva, ringló, bodza, eper, alma, szőlő.
Rendezvényeink:

 • Szőlész és borász egyesületek vajdasági találkozója
 • Szüreti napok
 • Újbor és pálinkakóstoló

Petőfi Sándor Művelődési Egyesület – Kishegyes

 2014. június 06., péntek

psmhkh

A kishegyesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület 54 évvel ezelőtt kezdte meg munkáját. Az Egyesületben akkor énekkar, zenekar, színjátszó – és irodalmi csoport működött. Ma az Egyesületben a következő szakcsoportok működnek: irodalmi – és színjátszó csoport, Dombos zenekar, Szent Anna kórus, Szajkó énekcsoport és énekkettős és három néptáncegyüttes (Százszorszép, Garagulya, Rizgetős). Az Egyesület vezetőségét az elnök és a szakcsoportvezetők képezik. Célunk a magyar kultúra, illetve a néphagyományok ápolása és terjesztése.
A Rizgetős néptáncegyüttes 14 éve alakult, tagjai középiskolás, egyetemista és dolgozó fiatalok. A csoport 2005-ben ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. Minden évben szerepelnek a Gyöngyösbokrétán, és évről évre a 10 legkiemelkedőbb vajdasági magyar néptáncegyüttes közé sorolja őket a szakzsüri. 2005-ben először vettek részt a „Martin György” Néptáncszövetség által szervezett Néptáncosok Országos Bemutatószínpadán, ahol akkor minősült az együttes, 2007-ben pedig már a kiválóan minősült címet is kiérdemelték. 2006-ban, a Szabadkán megrendezett V. Interetno fesztiválon, Arany minősítésben részesültek. Ugyanebben az évben Pomázon, a Magyar Vár Alapítvány Dél-alföld határok nélkül elnevezésű táborában képviselték Vajdaságot. 2008-ban a százhalombattai Summerfesten is bemutatkoztak.

Petőfi Sándor Művelődési Egyesület – Oromhegyes

 2014. június 06., péntek

Az oromhegyesi Petőfi Sándor M. E. az 50-es évek elejétől működik.Tevékenysége akkor évi 2-3 színdarab bemutatásából és heti 2-3 alkalommal tartott mozielőadásból állt. Ez akkor óriási teljesítmény volt, mert még villanyárammal sem rendelkezett a falu.– Az egyesület mai formájában, 1984-ben alakult újjá a Tudás-Hatalom televíziós vetélkedő kapcsán. Már a kezdet kezdetén működését a népi hagyományok ápolása és őrzése határozta meg. Népdalkórus, citerazenekar, ifjúsági néptánccsoport alakult. Néhány éve csatlakozott a kézimunkázók klubja, most pedig kézművesekkel és környezetvédelmi szekcióval bővült.Újjáalakulása óta a népdalkórus és a citerazenekar töretlenül működik, míg a néptánccsoport oktatás, a délszláv háború, valamint anyagi eszközök hiánya miatt 1994-ben megszűnt.A kézimunkacsoport már második éve jól és eredményesen működik. Az Egyesület természetvédelmi szekciójának 2009-ben és 2010-ben is egy közös kiadványa jelent megy a röszkei rokonegyesülettel közösen. Ma 65-70 aktív tag és ugyanannyi pártoló tag tartozik egyesületünkhöz.1995-ben a népdaléneklés és citeraoktatás, valamint a „Gazdag Ág hagyományőrző szemle” megszervezéséért a Vajdasági Néprajzi Társaság Arnold György díját, 1997-ben pedig a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség Vass Lajos díját érdemelte ki, a Durindó Vajdasági Népzenei Szemlén elért eredményéért.Az egyesület rendszeres kapcsolatot tart fenn a magyarországi Pázmánd, Dunavarsány, Tordas, Zalaegerszeg és újabban Zalaszentgyörgy művelődési egyesületével Jártunk már néhányszor Erdélyben, Sepsiszentgyörgyön és Zilahon.1998-ban a pázmándi népzenei versenyt az oromhegyesi vegyeskórus nyerte meg és aranyplakettet kapott. A kézimunka csoport több alkalommal vett részt a „MIRKEN” és a Vajdasági Kézimunkázók Szövetsége által szervezett kézimunka kiállításon.Az egyesület legrangosabb rendezvénye a Gazdag Ág Hagyományőrző és ápoló szemle, melyet 2008. február 9-én 20-ik alkalommal rendeztünk meg. Ezen egy kiválasztott témához kapcsolódó népszokások ismeretéből, tárgyi emlékek bemutatásából és népi ételek elkészítéséből vizsgáznak, versenyeznek a résztvevők. Minden művelődési egyesületet egy-egy10 főből álló csapat képvisel. Átlagéletkoruk legalább 50 év.2009 óta rendszeresen megszervezzük a Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok c. népzenei találkozót.Rendezvényeinket anyagilag támogatja: a Nemzeti Kulturális Alap, a Szülőföld alap Tartományi Jogalkotási Közigazgatási és Nemzeti Kissebbségi Titkárság, Magyarkanizsa Község Önkormányzata, valamint az oromhegyesi Helyi Közösség.A Petőfi Sándor Művelődési Egyesületet két évtizedes sikeres munkájáért, Magyarkanizsa Község Önkormányzata 2004-ben Pro Urbe Díjban részesítette.2007. október 20-án új Faluházat kapott Oromhegyes, amelynek használója a Helyi Közösség és a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület.

Méhecske Méhész Egyesület – Bácskossuthfalva

 2014. június 06., péntek
mme-300x218
Célja a méhészet fejlesztése a gyógyhatású méz- és a méhtermékek előállítása; valamint az ágazat népszerűsítése.
Rendezvényeik:

 • Mézesnapok
 • Méz- és Borlovagok találkozója

Mezőgazdasági Termelők Egyesülete – Bácskossuthfalva

 2014. június 06., péntek

A Mezőgazdasági Termelők Egyesülete 2007-ben alakult. Fő feladata a mezőgazdasági AGRAR iroda működtetése. A szervezet elősegíti az itt élő mezőgazdasági termelők minél eredményesebb munkáját, lehetővé teszi a termelők számára a helybeli ügyintézést, és segítséget nyújt a pályázatokon való részvételhez. Az egyesület szakelőadásokat szervez a téli időszakban.Szakkirándulásokat szervez a mezőgazdasági kiállításokra, termény bemutatókra.