Akiknek Fáj Trianon Egyesület programja

 Hirdetés  |   2021. szeptember 01., szerda

Az Akiknek Fáj Trianon Egyesület 2017-ben alakult meg azzal a céllal, hogy a Trianon-trauma történelmi és társadalmi szintű emlékezetének kezelését, az új határok erőszakos meghúzása következtében létrejött emberi sorsokra való emlékezést, valamint az összetartozás erősítését szolgálja.

Kulturális tevékenysége: közművelődési, művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben működő szervezetek részére vidék- és közösségfejlesztő programok szervezése.

Nemzetközi tevékenysége: nemzetközi kulturális és szakmai cserekapcsolatok segítése.

2020-2021-ben tevékenységeink fókuszában a Trianoni békediktátum 100. évfordulójával kapcsolatos megemlékezések, ismeretterjesztő fórumok-, a határtalan programok szervezése, a magyar kapcsolatok ápolása áll, a hazai és elcsatolt területeken élő magyarokkal. Programjainkkal elérni kívánt célunk a nemzeti összetartozás érzésének erősítése.

Szervezetünk – fennállása óta – több határon túli és magyarországi szervezettel felvette a kapcsolatot. Közülük kiemelendő az Összetartozunk Szövetség, amely nagyszámú szervezetet tömörít magába. Célunk a Kárpát-medence minden területén egy partnerszervezettel való kapcsolatfelvétel, illetve a határon belüli hasonló egyesületekkel, alapítványokkal való együttműködés.

  1. szeptember 1. és 2021. december 31. között fő programunk a temesvári Nemzeti Identitás Táborban való részvétel, amely a Temesvári Magyar Napokhoz kapcsolódó programunk.

Itt rendezzük meg az Akiknek Fáj Trianon Konferenciát

  1. szeptember 25., szombaton.

A konferencia célja a magyarországi és határon túli magyar civil szervezetek, önkormányzatok közös programjainak, illetve programterveink ismertetése, emlékek megosztása egymással, egy-egy szervezet, önkormányzat határtalan programjainak élményei és Trianon hatásának bemutatása. Kapcsolati háló erősítése, bővítése.
A konferenciát a Nemzeti Identitásunkért díjátadó követi. A díjat az Összetartozunk Szövetség – Nemzeti Együttműködési Közösség adja át polgármestereknek, civil szervezeti vezetőknek, aktív személyeknek.

Van még lehetőség a részvételre a konferencián vagy a táborban.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket a következő módon: Boros József Zoltánné elnök

E-mailben: akiknekfajtrianon@gmail.com Telefon: 06-20/3502432

Köszönjük Lakitelek Önkormányzatának támogatását!