Aro-Mi – Kishegyes

 2014. május 22., csütörtök
ARO-Mi
aromi.jpg
A szervezet mottója: élethosszig tartó tanulás
Kishegyes Község Fejlesztési Társulása (ARO-MI) polgárok egyesülete, jogi személyiséggel bíró, civil-, párton kívüli és non-profit társulás. Kishegyes község gazdasági-, társadalmi- és kulturális fejlesztése céljából alakult 2005. júniusában. 13 alapító tagja van, az igazgatóbizottság 9 tagot számlál, ahol képviselve vannak Kishegyes község mindhárom településének aktivistái. Összefogó kapocsként szolgál Kishegyes község területén működő 27 bejegyzett civil szervezet és a kishegyesi önkormányzat, valamint Szerbia és Montenegró civilszervezetei és a környező országok egyesületei között. Feladata köre a pályázatok felkutatása, továbbítása és kidolgozása, továbbképzések szervezése, azaz minél több szemináriumra eljuttatni Kishegyes község önkénteseit. Már 2006-ban négy független projektünk volt az oktatás, az eszközbeszerzés és a tolerancia program területén hazai és külföldi forrásokból. 2007-ben szomszédsági programot bonyolítottunk le Szerbia – Magyarország között az EAR támogatásával. 2008-ban szerzői és lebonyolítói vagyunk az önkormányzat Falusi turizmus fejlesztése Kishegyesen a Telecskai dombok völgyében című határon átnyúló projektnek, emellett folytatjuk a kisebb projekteket az eszközbeszerzés, a tolerancia és az ifjúság nevelése, az emberi erőforrások fejlesztése terén valamint munkahelyteremtő programunk is van. Célcsoportunk: fiatalok és a munkanélküliek.