Fehér tó – Hagyományápoló és Környezetvédő Egyesület – Lukácsfalva

 2014. május 22., csütörtök
Fehér tó – Hagyományápoló és Környezetvédő Egyesület
fehertohake.jpg
Egyesületünk a közvetlen Lukácsfalva mellett elterülő Fehér tóról kapta a nevét 1997-ben. A 2006-ban újjáalakult Fehér tó Hagyományápoló és Környezetvédő Egyesületnek fontos szerepe van a nagybecskereki magyar közösség és a község civil életében.Célkitűzéseink szerteágazóak:

  • a hagyományápolás és művelődés
  • turizmus fejlesztése,
  • környezetvédelem,
  • tájékoztatás.

Az egyesület több alosztály közül, különösen a hagyományápolók a „Kiskancsikások” alosztálya kiemelkedő. Ők Vajdaság szerte fellépnek különböző rendezvényeken.Egyesületünk feladatul vállalta a környezetvédő szokások fejlesztését, az erdősítést, a szeméttelepek felszámolását továbbá a mezőgazdaságban használt vegyszerek csökkentését.Az egyesület részt vett a „Paradicsom napok” megrendezésében, célul tűzve ki ennek nemzetközi szintűvé emelését. Megszerveztük a Közép bánáti magyar civil egyesületek fórumát.  A jövendőbeli tevékenységeik az agro-eko-etno-turizmus alapjának a létrehozására fognak összpontosulni. Ennek érdekében Aradáctól-Erzsébetlakig Zöld pontok létrehozását és az organikus termelés népszerűsítését indítványoztuk.  2010 elején a Muzslya körüli, sporthorgászatra és strandolásra berendezett tavak védett övezetnek való nyilvánítását kezdeményeztük.Egyesületünk tagja a Vajdasági Magyar Civil Szövetségnek.Három honlapot is működtetünk, magyar nyelven.

A tervünk az, hogy Közép Bánátban minden, magyarok lakta településről készüljön internet portál. Továbbá hetilap szerkesztésében vegyünk részt, amely magyar nyelven összefoglalná a kistérségünkben zajló eseményeket.