Keresztény Értelmiségi Kör Ifjúsági Csoportja (KÉKifi) – Szabadka

 2014. május 22., csütörtök
KÉKifi

Szervezetünk feladata az ember formálása. A keresztény erkölcsi alapokat hirdető és megvalósító személy kovász. Ha jobbá tesszük az embert, beleértve önmagunkat, a társadalom is jobbá válik. Ugyanakkor képes lesz arra, hogy megismerje mi a közjó. Ennek mércéje nem lehet egy politikus, vagy politikai irányvonal, hanem az emberi jogok összessége. A szervezet azzal a céllal jött létre, hogy a vajdasági magyar fiatal keresztény értelmiségieket egymáshoz közelebb hozza. Szeretnénk mindennapjainkban, lélekben gazdagabban, keresztényien élni. Amennyire erőnkből telik, el kívánjuk látni azokat az evangelizációs feladatokat, amelyek a világiakra várnak. Ez a szerepvállalás jogunk és kötelességünk. Semmi sem igazolja a közömbösséget. Célunk, hogy a Vajdaságban élő magyar keresztény értelmiség számára újabb lehetőséget nyújtsunk a keresztény önépítésre és ismeretvilágának gazdagítására. A szervezet tagjai szemináriumok és más rendezvények útján mélyítik el a kereszténységgel kapcsolatos ismereteiket, és közösen élik meg a keresztény értékeket. Fontosnak tartjuk, hogy kapcsolatok szövődjenek a Vajdaság különböző részén élő magyar értelmiségiek között. Tagságunkban egyformán található egyházi személy és világi-laikus is. Közös munkával próbáljuk a vallási tanokat hétköznapi életünkben alkalmazni.