Lányi Ernő IME – Szabadka

 2014. május 22., csütörtök
Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület
A szabadkai Általános Ipartestület 1898. évi április hó 5-én megtartott ülésén fogadták el jogelődünk, az Iparos Dalárda alapszabályát. Az egyesület történetéhez tartozik, hogy megalakulása után előbb férfikarként működött, de csakhamar vegyes karrá alakult. 1928-ban Iparos és Polgári Dalegyletként emlegették egyesületünket, 1964-ben pedig Iparos Művelődési Egyesületként felvettük városunk neves zeneszerzője, Lányi Ernő nevét. A szabadkai Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület két évvel ezelőtt ünnepelte alapításának 110. évfordulóját. A jubileumi rendezvények alkalmából karolták fel egyesületünket a legjelentősebb délvidéki magyar kulturális és társadalmi szervezetek, és kieszközölték számára az anyaország, valamint Szabadka Város Képviselő-testületének támogatását. Ennek az összefogásnak az eredményeként kerülhetett sor a múlt év végén a felújított székház avatására, amivel nem csupán a város művelődési élete, hanem a délvidéki magyar kultúra is egy új létesítménnyel gazdagodott. Székházunk felújítási munkálataival párhuzamosan készülünk arra is, hogy az új székházban tartalmilag megújult munkaformákat honosítsunk meg – olyanokat, amelyek egyesületünk társadalmi súlyát növelik.A Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület keretében jelenleg az alábbi együttesek működnek:

  • Bel Canto Női Kamarakórus: A Bel Canto Női kamarakórus 2009 elején alakult meg. Jelenleg 13 tagot számlál. A kórus lelkes amatőrökből áll, akik zömében pedagógusok. A repertoár egyházi és világi jellegű, amelyet “a cappella” adnak elő. Komoly és igényes műveket válogatnak, a reneszánsztól a kortárs zenéig, külön figyelmet fordítva a magyar és szerb zeneszerzőkre.
  • Népdalkör: A vegyes kar leépülését követően alakult népdalkör igyekszik megtartani, továbbvinni a csoportos éneklés kultuszát, és a közös éneklés örömét.
  • Ungaresca régizene-együttes: 2006-ban alakult a régi mesterek műveinek megszólaltatására, de mindenekelőtt a középkori magyar műzene tolmácsolásának igényével.

Az elmúlt évek eseménynaptára számtalan példát kínál annak bizonyítására, hogy következetesek vagyunk ezen a téren. Az egyesület évi 45-50 fellépésével ma már megkerülhetetlen tényezője a Vajdaság magyar művelődési és társadalmi életének.