Petőfi Sándor Művelődési Egyesület – Oromhegyes

 2014. május 22., csütörtök
Petőfi Sándor Művelődési Egyesület
Az oromhegyesi Petőfi Sándor M. E. az 50-es évek elejétől működik.Tevékenysége akkor évi 2-3 színdarab bemutatásából és heti 2-3 alkalommal tartott mozielőadásból állt. Ez akkor óriási teljesítmény volt, mert még villanyárammal sem rendelkezett a falu.– Az egyesület mai formájában, 1984-ben alakult újjá a Tudás-Hatalom televíziós vetélkedő kapcsán. Már a kezdet kezdetén működését a népi hagyományok ápolása és őrzése határozta meg. Népdalkórus, citerazenekar, ifjúsági néptánccsoport alakult. Néhány éve csatlakozott a kézimunkázók klubja, most pedig kézművesekkel és környezetvédelmi szekcióval bővült.Újjáalakulása óta a népdalkórus és a citerazenekar töretlenül működik, míg a néptánccsoport oktatás, a délszláv háború, valamint anyagi eszközök hiánya miatt 1994-ben megszűnt.A kézimunkacsoport már második éve jól és eredményesen működik. Az Egyesület természetvédelmi szekciójának 2009-ben és 2010-ben is egy közös kiadványa jelent megy a röszkei rokonegyesülettel közösen. Ma 65-70 aktív tag és ugyanannyi pártoló tag tartozik egyesületünkhöz.1995-ben a népdaléneklés és citeraoktatás, valamint a „Gazdag Ág hagyományőrző szemle” megszervezéséért a Vajdasági Néprajzi Társaság Arnold György díját, 1997-ben pedig a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség Vass Lajos díját érdemelte ki, a Durindó Vajdasági Népzenei Szemlén elért eredményéért.Az egyesület rendszeres kapcsolatot tart fenn a magyarországi Pázmánd, Dunavarsány, Tordas, Zalaegerszeg és újabban Zalaszentgyörgy művelődési egyesületével Jártunk már néhányszor Erdélyben, Sepsiszentgyörgyön és Zilahon.1998-ban a pázmándi népzenei versenyt az oromhegyesi vegyeskórus nyerte meg és aranyplakettet kapott. A kézimunka csoport több alkalommal vett részt a „MIRKEN” és a Vajdasági Kézimunkázók Szövetsége által szervezett kézimunka kiállításon.Az egyesület legrangosabb rendezvénye a Gazdag Ág Hagyományőrző és ápoló szemle, melyet 2008. február 9-én 20-ik alkalommal rendeztünk meg. Ezen egy kiválasztott témához kapcsolódó népszokások ismeretéből, tárgyi emlékek bemutatásából és népi ételek elkészítéséből vizsgáznak, versenyeznek a résztvevők. Minden művelődési egyesületet egy-egy10 főből álló csapat képvisel. Átlagéletkoruk legalább 50 év.2009 óta rendszeresen megszervezzük a Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok c. népzenei találkozót.Rendezvényeinket anyagilag támogatja: a Nemzeti Kulturális Alap, a Szülőföld alap Tartományi Jogalkotási Közigazgatási és Nemzeti Kissebbségi Titkárság, Magyarkanizsa Község Önkormányzata, valamint az oromhegyesi Helyi Közösség.A Petőfi Sándor Művelődési Egyesületet két évtizedes sikeres munkájáért, Magyarkanizsa Község Önkormányzata 2004-ben Pro Urbe Díjban részesítette.2007. október 20-án új Faluházat kapott Oromhegyes, amelynek használója a Helyi Közösség és a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület.