Vajdasági Magyar Művelődési Intézet – Zenta

 2014. május 22., csütörtök
Vajdasági Magyar Művelődési Intézet – Zenta
vmmi.jpg
Vajdasági Magyar Művelődési Intézet létrehozása azoknak az új igényeknek a jelentkezését jelzi, amelyek immár a délvidéki magyar szellemi élet teljessé tételét szorgalmazzák, és új minőséget jelentenek a szellemiség alakulásában és autonómmá válásában. A teljesség igényében jelölhetjük meg azt az új minőséget, amelynek célja a nemzeti közösségünket már átfogó, a legtöbb esetben mozgalmi jellegű, kulturális szerveződésekkel és ernyőszervezeteikkel közösen a kultúra és a tudományosság minden olyan területén, ahol a közeljövőben nincs esély kizárólag magyar érdekeltségű intézmények létrehozására (könyvtárak, múzeumok, levéltárak, műemlékvédelem), felvállalni ennek a munkának az irányítását, segítését az egész Délvidékre kiterjedő közművelődési tanácsadással és szolgáltatásrendszerrel.
Az intézet létrehozása szorosan kapcsolódik a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának, a Határon Túli Magyarok Hivatalának, valamint a Magyar Művelődési Intézetnek a MÁÉRT Kulturális Szakbizottsága 2005. májusi ülésén történt közös előterjesztéséhez, melynek középpontjában a Kárpát-medence minden régiójában (esetenként szubrégiókban) felállítandó kisebbségi magyar művelődési intézetek állnak, és amelyeket a többségi állam és Magyarország közösen tartanának fönn. A hálózatban működő művelődési intézetek – mint módszertani, kulturális szolgáltató központok – alkalmasak lennének képzési feladatok elvégzésére, segédanyagok elkészíttetésére, információfogadó és -terjesztő funkció betöltésére, pályázati bázisként való működésre stb. Közvetlen magyarországi partnerük a Magyar Művelődési Intézet.Az Intézet általános feladatai:
Délvidéki magyar könyv-, kép- és levéltári gyűjtemény, ún. dokumentációs központ kialakítása (Bibliotheca Hungarica). Országos információs adatbank működtetése. Szakmai információk gyűjtése, közérdekű felhasználásának elősegítése. Magyar közművelődési információs hálózat működtetése. A kulturális értékek társadalmi hatásának, a művelődési intézmények változásának vizsgálata. A művelődő közösségek tevékenységének elemzése, ezek fejlődését szolgáló kísérletek végzése. Közművelődési szakemberek képzése és továbbképzése. Kulturális közösségfejlesztő, településfejlesztő tevékenységek elősegítése. A Délvidéki művelődési portál gondozása; a feladatkörébe tartozó területeken anyaországi és nemzetközi kapcsolatok ápolása.